Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Brzmi jak bajka, brzmi jak... rekolekcje!

W pięknym, zabytkowym dworku w Lipniku niedalego Kańczugi 11-13 września tego roku odbyły się rodzinne rekolekcje, do udziału w których zaprosiliśmy, opróch rzecz jasna naszych członków, osoby spoza stowarzyszenia. Szczególnie cieszyliśmy się, że byli z nami rodzice, dzieci oraz kadra pedagogiczna przedszkola „Mały Nazaret" w Przemyślu.

Był to czas Bożej radości, integracji, zabawy, a przede wszystkim modlitwy i pogłębienia relacji rodzinnych. Po ścieżkach rekolekcyjnego zastanawiania się nad sensem życia prowadził nas asystent stowarzyszenia - ks. dr Marek Machała. Serdecznie dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże oraz świadectwo wiary, którymi dzielił się z nami podczas kazań i konferencji.

Jak było? Co zyskaliśmy w tych dniach? Na te pytania odpowiadają w swoich świadectwach osoby, które w rekolekcjach uczestniczyły.

Federacja Stowarzyszeń Rodzin o wyborach do Sejmu i Senatu

OŚWIADCZENIE

Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

z dnia 26 września w sprawie wyborów parlamentarnych w 2015 roku

1. W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, rozpisanymi na dzień 25 października 2015 r., Prezesi Stowarzyszeń Rodzin Katolickich obradujący na posiedzeniu Rady Prezesów PFSRK w dniu 26 września 2015 r. w Częstochowie, apelują do członków poszczególnych stowarzyszeń o aktywny udział w kampanii na rzecz ww. wyborów, w tym poprzez promowanie swoich przedstawicieli jako kandydatów na parlamentarzystów i rozeznanie co do innych kandydatów w zakresie zgodności ich światopoglądu z nauczaniem Kościoła katolickiego, a przede wszystkim głosowanie na ugrupowania i osoby, które utożsamiają się z jego nauką społeczną, a w swych programach promują rodzinę jako podstawową wartość życia społeczno–ekonomicznego. W przypadku kandydowania członków SRK, warunkiem udzielenia im poparcia wyborczego jest ubieganie się o mandat parlamentarny z list ugrupowań respektujących społeczne nauczanie Kościoła.

2. Poszczególne stowarzyszenia, mając najlepsze rozeznanie w środowiskach lokalnych, są w stanie same dokonać oceny podmiotów politycznych i osób kandydujących oraz zdecydować co do właściwego wyboru. Podejmując wszelkie czynności wyborcze, a zwłaszcza kandydując i wybierając, pamiętajmy o uczciwości i jedności w prawdzie, odpowiedzialności za Państwo, Naród i jego obywateli oraz współpracy ze środowiskami i osobami ducha chrześcijańskiego. Wobec tego lokalne decyzje o udzieleniu poparcia wyborczego ugrupowaniom i kandydatom będą wiążące w formie wyrażonej przez diecezjalne zarządy poszczególnych SRK.

Wspieramy rodziny bogate dziećmi - niskie czesne dla rodzeństwa

Od 1 września 2015 roku wprowadzamy w Przedszkolu Niepublicznym Mały Nazaret promocyjne ceny czesnego dla rodzin, które cieszą się co najmniej trójką dzieci. Mianowicie: jeśli dwójka dzieci z danej rodziny uczęszczała do naszego przedszkola przez ostatnie lata, a w rodzinie jest co najmniej trójka dzieci, to czesne w takim przypadku wynosi tylko 50 zł miesięcznie za jedno dzieciątko. Do tego dochodzi koszt posiłku, czyli 6,50 zł za każdy dzień roboczy – zwracane za dni nieobecności malucha.

Przykład: do naszego przedszkola w 2013 uczęszczał chłopczyk z rodziny Kowalskich, który w 2014 roku poszedł do pierwszej klasy, ale jednocześnie została do nas na rok 2015 zapisana jego siostrzyczka. Przy czym rodzina Kowalskich cieszy się jeszcze jednym dzieciątkiem, które nie jest naszym przedszkolakiem – w takim właśnie przypadku rodzice płacą tylko 50 zł czesnego za jedno dziecko.

Przedszkole mieści się w Przemyślu przy ul. Z. Krasińskiego 24. Więcej informacji o ofercie i zapisach: www.malynazaret.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Jarosław gościł rodzinę dobroczyńców Stowarzyszenia

17 czerwca do Jarosławia zawitała rodzina śp. Romana Koby – jarosławianina, żołnierza AK, społecznika, wybitnego działacza polonijnego. W Ratuszu spotkał się z nimi zastępca burmistrza Marcin Zaborniak oraz dyrektor Kancelarii Burmistrza Marian Kwietniowski.

Roman Koba był jarosławianinem, żołnierzem AK, wybitnym działaczem polonijnym, długoletnim Prezesem Kongresu Polaków w Szwecji. W 1998 r. „w uznaniu zasług dla organizowania życia kulturalnego i społecznego Polonii szwedzkiej oraz za osobiste zaangażowanie w działalność niepodległościową, charytatywną i akcje pomocy humanitarnej dla rodaków w kraju i za granicą" otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. Od 2004 r. jedna z ulic w mieście nosi jego imię.

Roman Koba zawsze podkreślał silne więzy z rodzinnym miastem. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Jarosławiu wielokrotnie przekazywał środki dla na edukację najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. Teraz organizację wspierają jego dzieci. Stowarzyszenie  przyznaje nawet stypendium im. Romana Koby. Jadwiga i Jan - dzieci Romana Koby, mieszkający w Szwecji oraz inni jego krewni i bliscy nie pierwszy raz odwiedzili nasze miasto. Ich ostatnia wizyta w Jarosławiu miała miejsce w 2013 r. Jednym z punktów takiej wizyty jest zawsze Stary Cmentarz, gdzie składają kwiaty na rodzinnym grobowcu rodziny Koba oraz pomnik kpt. Władysława Koby (brata Romana) u zbiegu ulic Jana Pawła II i Cegielnianej.

(Na zdjęciu powyżej czwarty od lewej: Konrad Fryda - prezes Odziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP w Jarosławiu - przyp. admina).