jozef

 

Naszym Patronem jest św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Bardzo pracowity człowiek. Biskup diecezji przemyskiej. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Beatyfikowany (2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie) i kanonizowany (18 maja 2003 r. w Rzymie) przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Józef Sebastian przyszedł na świat w Korczynie, jako trzecie spośród czworga dzieci Wojciecha i Marianny z Mięsowiczów. Dzieciństwo przeżył szczęśliwie, w gronie kochającej się rodziny.

Wojciech był człowiekiem pracowitym, bardzo zaradnym i – jak na tamte czasy – wykształconym. Wrażliwy i otwarty na wartości religijne oraz patriotyczne, w tym samym duchu wychowywał swoje dzieci. Dla całej swej rodziny zorganizował domową biblioteczkę, z której Józef Sebastian korzystał niemal nieustannie. Również matka Świętego, kochająca poezję i muzykę wpajała dzieciom swoje pasje, które zaowocowały w ich dorosłym życiu. Głęboko pobożna, ofiarowała każde swe dziecko Matce Najświętszej w pobliskim sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej. Wychowali swojego syna na świętego!

Więcej

www.sercanki.org.pl

www.facebook.com