Skład obecnych władz stowarzyszenia (kadencja lata 2019-2023):

 

ks. dr Marek Machała - asystent kościelny
                                                         
1) Bernadetta Osięga - prezes Zarządu Głównego                         

2) Konrad Fryda - wiceprezes

3) Anna Wawrzynów - sekretarz

4) Anna Wańkowicz - skarbnik 

5) Katarzyna Wojtacha - członek

6) Alicja Bielak - członek

7) Marta Płońska - członek


Główna Komisja Rewizyjna:

1) Andrzej Lichończak

2) Zdzisław Schmyd

3) Henryk Skwarczyński


Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna:

1) Elżbieta Froń

2) Kazimierz Froń

3) Zbigniew Hus

4) Teresa Lis

5) Grzegorz Wawrzynów

6) Zofia Dorotiak