Skład obecnych władz stowarzyszenia (kadencja lata 2023-2027):

Zarząd Stowarzyszenia:
                                                         
1) Grzegorz Cieślak - Prezes Zarządu               

2) Henryk Rospond - Wiceprezes Zarządu           

3) Aneta Hudycz - Sekretarz Zarządu

4) Anna Wańkowicz - Skarbnik Zarządu

5) Marta Płońska - Członek Zarządu

ks. dr Marek Machała - asystent kościelny

 

Komisja Rewizyjna:

1) Anna  Szyk

2) Artur Szyk

3) Robert Rajzer


Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna:

1) Elżbieta Froń

2) Zbigniew Hus

3) Rafał Hudycz

4) Anna Toś

5) Małgorzata Kliszczewicz