Skład obecnych władz stowarzyszenia (kadencja lata 2019-2023):

 

ks. dr Marek Machała - asystent kościelny
                                                         
1) Grzegorz Cieślak - Prezes Zarządu Głównego                      

2) Henryk Rospond - Zastępca Prezesa Zarządu Głownego               

3) Aneta Hudycz - Sekretarz

4) Anna Wańkowicz - Skarbnik 

5) Katarzyna Wojtacha - Członek Zarządu Główengo

6) Katarzyna Cieślak - Członek Zarządu Głowengo

7) Rafał Hudycz - Członek Zarządu Głownego


Główna Komisja Rewizyjna:

1) Anna  Szyk

2) Artur Szyk

3) Robert Rajzer


Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna:

1) Elżbieta Froń

2) Kazimierz Froń

3) Zbigniew Hus

4) Teresa Lis

5) 

6) Zofia Dorotiak