Przedsiębiorstwo Społeczne TABGHA Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl, ul. Z. Krasińskiego 24, www.tabgha.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego.