Jesień 1993 roku dla środowisk patriotyczno-katolickich zarówno w Przemyślu, jak i w całej Polsce, po przegranych wyborach parlamentarnych (1993-1997, rządy koalicji SLD i PSL) były czasem przygnębienia, uczucia zawodu, ale również refleksji i dyskusji, co robić, aby na trwałe nie zapanowały rządy lewicy i jak bronić praw rodziny.

Organizacje polityczne w Przemyślu zorganizowały seminarium poświęcone nauce społecznej Kościoła. Spotkaniu patronował metropolita przemyski ks. abp. Ignacy Tokarczuk. Na tym seminarium pojawił się młody, w tym środowisku nieznany, kapłan ks. Marian Kaszowski, który chciał poznać środowiska życzliwe rodzinie, by „wyłowić” odpowiednie osoby do pewnego przedsięwzięcia. Wkrótce ks. Marian zaprosił na spotkanie organizacyjne panów Bogusława Dawnisa,  Adama Łozińskiego, Andrzeja Matusiewicza i Jana Musiała. Owocem „długich nocnych Polaków rozmów” było powołanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich naszej archidiecezji.

Jesteśmy organizacją dobroczynną. To oznacza, że chcemy zapobiegać społecznemu złu i pomagać dobrze żyć tym, którzy z wielu różnych powodów sami nie mogą sobie poradzić z problemami. Zrzeszamy świeckich katolików. Działamy w ramach przepisów kościelnych i państwowych. Prowadzimy działalność w łączności z hierarchią katolicką, ściśle współpracując z asystentem kościelnym.

Ważne daty w historii Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej:
1994 – rejestracja w Sądzie Rejonowym
1994-1997 – tworzenie struktur; 24 koła parafialne i 2 rejony
2004 - w dziesiątą rocznicę powstania, przyjęcie na patrona biskupa przemyskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara
21.04.2006 - przyjęcie statusu OPP

Prezesi Zarządu Głównego SRK AP:
Adam Łoziński 1994-1998, 2003-2007
Bogusław Dawnis -1998-2003
Janusz Zaucha - 2007-2011 
Lucyna Podhalicz - 2011-2019
Bernadetta Osięga - 2019 - 2021

Grzegorz Cieślak - 2021 - 2022 (od 2022 Prezes Zarządu - do nadal)


Asystenci archidiecezjalni: 
ks. dr Marian Kaszowski - 1994-2002
ks. Marek Kruk - 2002-2003
ks. Mariusz Ryba - 2003-2009
ks. dr Marek Machała - 2009 - do teraz 


Terenem naszego działania jest Archidiecezja Przemyska, obejmująca tereny byłych województw: przemyskiego oraz części krośnieńskiego i rzeszowskiego.

W Archidiecezji Przemyskiej prowadzimy lub wspomagamy:

  • Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie
  • Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie
  • Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" w Przemyślu
  • Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret" w Przemyślu
  • Bar ,,Święta Marta" w Przemyślu
  • Przedsiębiorstwo Społeczne „Tabgha” Sp. z o.o. non profit

Naszą podstawową jednostką organizacyjną jest Koło Parafialne, które we współpracy ze swoim asystentem parafialnym opracowuje własny program wspierania rodzin. Koła działają samodzielnie, podlegając bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami.

Władze statutowe:

  • Walne Zebranie
  • Zarząd  (kieruje bieżącą działalnością i pełni funkcje reprezentacyjne)
  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna