Spis treści

 

STATUT

 

przyjęty na podstawie

Statutu przyjęty na podstawie Uchwały Nr 4/2011 Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

z dnia 5.03.2011 r.˗ ze zmianami z 10.09.2011 r., z 12.04.2014 r., 11.03.2017 r. oraz z 26.09.2017 r.