Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z dnia 9 kwietnia 2021 r. zostaje ODWOŁANE.