Aktualności

Szanowni Państwo, 
uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.
 
I Termin i miejsce obrad: 16 lipca 2021 r. (piątek) godz. 16.30,
Przemyśl, ul. Chopina 1  - Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, 
zostanie wyznaczony drugi termin na godz. 17.00.
 
 
Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji – Pojednawczo - Dyscyplinarnej. Zobowiązani do uczestnictwa są dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych. Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków. 
W czasie spotkania prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. 
 
 
 Data: 16.07.2021 r.
Miejsce: Przemyśl, Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu, ul. F. Chopina 1.
 
Program:
godz. 16:30 – podpisywanie listy obecności (sala obrad, pierwszy termin Zebrania); 
godz. 17:00 – modlitwa na rozpoczęcie, Zebranie Delegatów, poczęstunek.
 
1. Otwarcie obrad przez przedstawiciela Zarządu Głównego SRK AP.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Wybór Sekretarza/Protokolanta Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o ważności Zebrania.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za 2020 r.
9. Przedstawienie przez Skarbnika Zarząd Głównego sprawozdania finansowego stowarzyszenia 
za 2020 r. 
10. Przedstawienie opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej za 2020 r.
12. Dyskusja na temat sprawozdań.
13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
14. Przedstawienie aktualnej sytuacji prawno-finansowej Stowarzyszenia.
15. Przeprowadzenie wyborów prezesa Zarządu Głównego, oraz wyborów uzupełniających członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) zgłaszanie kandydatów na prezesa Zarządu Głównego;
b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Głównego;
c) zgłaszanie kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
16. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną.
17. Dyskusja, wypowiedzi, zgłaszanie innych wniosków i uchwał.
18. Odczytanie przez Komisję Wniosków i Uchwał treści dodatkowo zgłoszonych projektów wniosków i uchwał. 
19. Głosowanie projektów wniosków i uchwał, o których mowa w pkt. 17.
20. Zakończenie Zjazdu.

Ze względu na trwający czas pandemii nasze Święta Patronalne w tym roku będzie miało wyjątkowy charakter. W dniu 19 stycznia 2021 r. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, o godz. 18.00, przy relikwiach naszego Patrona, zostanie odprawiona Msza Święta w intencji SRKAP. Aktualne obostrzenia uniemożliwiają spotaknie opłatkowe, dlatego też zachęcamy do łączności duchowej.

 

Czcigodnemu

Księdzu drowi Markowi Machale

Archidiezjalnemu Asystentowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Przemyskiej

 

wyrazy najszczerszego współczucia

 

z powodu śmierci

Babci Stanisławy

 

składają

Zarząd Główny i Członkowie Stowarzyszenia 

 

Niech Miłosierny Pan obdarzy Zmarłą radością życia wiecznego,

a Rodzinę ukoi w bólu

 
8 grudnia 2020 r. zapisze się w kalendarzu jako wyjątkowy dzień dla naszego Stowarzyszenia. Otóż po uprzednim przygotowaniu mieliśmy możliwość dokonać Aktu Zawierzenia SRK AP Niepokalanej Matce Kościoła, łącząc się duchowo w Godzinie Łaski. W niektórych miejscach związanych z naszą wspólnotą, Akt ten był dokonany w sposób bardzo uroczysty. 
 
I tak w Parafii pw. św. Józefa w Przemyślu, gdzie działa nasze Koło Parafialne  z inicjatywy Ks.  Proboszcza Bogdana Nowaka oraz Ks. Asystenta Koła Jerzego Szkiert uroczystości zawierzenia przewodniczył Ks. dr Marek Machała – Archidiecezjalny Asystent SRK AP, natomiast Akt Zawierzenia został odczytany przez Prezes Zarządu Głównego. 
 
W Godzinie Łaski w obydwu przedszkolach prowadzonych w Przemyślu przez Stowarzyszenie – w Przedszkolu Niepublicznym „Małe Betlejem” oraz „Mały Nazaret” miały miejsce nabożeństwa Zawierzenia, gdzie Niepokalanej zostało oddane nasze Stowarzyszenie, wszystkie jego dzieła, uprzednio przygotowane do tego wydarzenia dzieci, ich rodzice oraz pracownicy. 
 
Również w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, gdzie działa Koło Parafialne SRK AP podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji Członków Stowarzyszenia dokonany został Akt Zawierzenia. 
 
Na pamiątkę tego jakże ważnego dla Stowarzyszenie wydarzenia, w naszej siedzibie został przygotowany i oprawiony w ramę, uroczyście podpisany Akt Zawierzenia. 
 
Pod linkami poniżej znajdziecie Państwo fotorelację ze wspomnianych wydarzeń:
 
Przedszkole Niepubliczne „Małe Betlejem” w Przemyślu: KLIK
Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret” w Przemyślu: KLIK
Parafia pw. św. Józefa w Przemyślu: KLIK
 
Oddajemy się Tobie Maryjo w niewolę miłości. Za przykładem św. Maksymiliana prosimy, abyś nas, nasze rodziny i nasze Stowarzyszenie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła z tą własnością, cokolwiek Ci się podoba. Jeśli zechcesz, użyj tej własności, do jak największego rozszerzenia Królestwa Twojego Syna.

 
Czcigodni Księża
Asystenci Kół Parafialnych
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara 
Drogie Siostry i Drodzy Bracia
Członkowie i Przyjaciele naszego Stowarzyszenia
 
 
    Przeżywamy wyjątkowo trudny czas w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Trudności nie omijają także naszych rodzin i innych wspólnot. Dotykają także naszego Stowarzyszenia. Szerząca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza wiele niepokoju, niepewności – a często i bólu choroby oraz żałoby po odejściu znanych, bliskich nam osób. Serca wielu ludzi wierzących i kochających Boga ranione są również widokiem agresywnych, ogromnie wulgarnych ataków skierowanych przeciwko życiu bezbronnych nienarodzonych ludzkich istot w łonach matek, profanowanych kościołów i drogich nam symboli religijnych. W różny sposób ujawnia się nienawiść złego ducha i niektórych ludzi do dzieł Kościoła.
   Obecna sytuacja epidemiczna utrudnia, czy wręcz uniemożliwia spotykanie się w parafialnych kołach formacyjnych. Stąd pomysł przesłania pomocy formacyjnych indywidualnie do rąk każdego i każdej z Was, które dotrą do Was wkrótce. 
   Wielu świętych uczy nas, że w chwilach szczególnych wyzwań najlepszym wyjściem jest oddać siebie i wszystko, co posiadamy, na własność Matki Bożej Niepokalanej. Wymienić można np. św. Ludwika Marię Grignon de Monfort, św. Maksymilana Marię Kolbego, św. Jana Pawła II, czy Czcigodnego Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
   Zbliża się jedna z największych w roku uroczystości maryjnych – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Celebrujemy ją 8 grudnia. Pragniemy zaproponować, aby ten dzień był dniem szczególnie uroczystego i świadomego Zawierzenia Niepokalanej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. Proponujemy przygotowanie się do tego aktu poprzez osobistą modlitwę i lekturę. 
Można sięgnąć do artykułów czy książek wyjaśniających to, czym jest oddanie się Maryi. (Wspomnieć tu można np. „Tajemnicę Maryi”, czy „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignon de Monfort, lub „Oddanie się Niepokalanej” św. Maksymiliana Kolbe.) Każdy, kto już wcześniej dokonał aktu zawierzenia się Maryi, może i powinien odnawiać go wielokrotnie i pogłębiać swoje całkowite oddanie Niepokalanej. 
 Spróbujmy tam, gdzie jesteśmy, modlić się, nawiązując duchową łączność z całym Stowarzyszeniem. Zawierzajmy nie tylko samych siebie, swoje sprawy, rodziny, ale także tę wspólnotę w której nas postawił Pan Bóg. Szczególnym dniem Zawierzenia niech będzie 8 grudnia. Jeśli to możliwe o godz. 12.00 włączmy się w duchowej jedności w dokonanie aktu oddania wszystkich stowarzyszeniowych spraw na wyłączną własność Niepokalanej.
 
Życzymy zdrowia, siły i wielu innych potrzebnych łask doczesnych i nadprzyrodzonych na szczególnie błogosławiony czas Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia.
                                                             
Bernadetta Osięga    ks. dr Marek Machała
                   Prezes Zarządu Głównego Asystent Kościelny Stowarzyszenia
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Akt Zawierzenia do pobrania.odt)Formuła Aktu Zawierzenia do pobrania[ ]48 kB

Podkategorie