W 2018 r. hasło przewodnie Marszów brzmi „Polska rodziną silna!”. Podkreśla ono zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny są płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.

VIII Przemyski Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Polska rodziną silna” odbędzie się 3 czerwca 2018 r. 

W programie:
11.30 – Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej pod przew. abpa Adama Szala
12.45 – rozpoczęcie Marszu (Plac Katedralny)
FINAŁ: koncert Arki Noego i piknik rodzinny na Przemyskim Rynku oraz rozstrzygnięcie konkursu „Polska rodziną silna”

Kontekst wydarzenia
Rok 2018 jest rokiem niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II, Referendum konstytucyjnego oraz wyborów samorządowych.

W związku z tym w przestrzeni publicznej toczy się debata nad tożsamością narodową i wartościami których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta powinna służyć do wyciągnięcia wniosków i jasnego określenia fundamentów na których będziemy jako Polacy budować przyszłość Ojczyzny.

Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej podmiotowości. Przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach.

Największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny.

Cele marszu
Biorąc to wszystko pod uwagę wychodzimy na ulice polskich miast aby:

wyrazić wdzięczność Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę.
dziękować naszym przodkom za przechowanie dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi o naszej tożsamości.
wobec władz publicznych wyrazić oczekiwanie budowania przyszłości Polski na wartościach przechowywanych i chronionych przez poprzednie pokolenia Polaków – wiary, szacunku dla życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju, małżeństwa kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa oraz wychowania.
wezwać władze publiczne do uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez zagwarantowanie każdemu Polakowi, również nienarodzonemu jego podstawowego prawa, czyli prawa do życia, a także wypowiedzenia przez Polskę tzw. Konwencji Stambulskiej, uderzającej w rodzinę.

Atrakcje i akcje dodatkowe
Marsze dla Życia i Rodziny to doskonała przestrzeń do wyjątkowego spędzenia czasu z rodziną. Większość z nich kończy się rodzinnymi piknikami ze szczególnymi atrakcjami dla najmłodszych. Marszom towarzyszą też akcje wsparcia dla dzieł służących ochronie życia i rodziny.

W Przemyślu główną atrakcją będzie koncert wspaniałego i znanego zespołu Arka Noego. Poza tym dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych, piknikowe kulinaria, oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursu szkolnego na temat “POLSKA RODZINĄ SILNA”.

Liczby 
Marsze w 2018 r. odbędą się w 150 miejscowościach. Wg danych szacunkowych co roku w bierze w nich udział ok. 200 – 300 tys. ludzi. Lista miast w których odbywają się Marsze, a także informacje dodatkowe znajdują się na stronie www.marsz.org oraz na stronie przemyska.pl