19 stycznia 2022 r. w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa – naszego Patrona, zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej na uroczystą Mszę Świętą o godz. 18:00
sprawowaną w przemyskiej archikatedrze.
Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędzie się tradycyjne spotkanie
opłatkowe. Zgromadźmy się więc wokół Chrystusa Eucharystycznego polecając całe nasze
Stowarzyszenie i wszystkie jego dzieła.

Zarząd SRK