Aktualności

ZAPROSZENIE

19 stycznia 2024 r. w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, Patrona Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP pragniemy zaprosić wszystkich Członków na spotkanie opłatkowe, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Centrum Pomocy dla Uchodźców w Przemyślu, ul. F. Chopina 1. Po wspólnym kolędowaniu i poczęstunku udamy się na uroczystą Mszę świętą o godz. 18:00 sprawowaną w przemyskiej archikatedrze.

Zarząd SRK AP

 

        16 pażdziernika 2023 w kole SRK w Brzozowie odbyło się spotkanie z postulatorem procesu kanonizacyjnego rodziny Ulmów. Gościliśmy ks. dr Witolda Burdę.


     W piękny i niezwykle dokładny sposób nasz gość przybliżył nam zasady i wszelkie aspekty prowadzenia procesu kanonizacyjnego.
Także historia życia i tragicznej, bohaterskiej śmierci całej rodziny przedstawiona została przez Ks. Witolda  niezwykle poruszająco.
Wzbogacona zdjęciami relacja postulatora pozwoliła nam poznać niezwykłą rodzinę, dla której przykazanie miłości bliżniego stało się drogą do świętości.

       W dniach 23-24 września 2023 roku odbyła się XXXIX pielgrzymka małżeństw i rodzin z koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Brzozowie na Jasną Górę, pod przewodnictwem ks. Mateusza Berdychowskiego . W tym roku pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Święto w codziennosci". Naszą pielgrzymkę rozpoczęła msza św. w naszej Bazylice. 
       Jadąc do Częstochowy odwiedziliśmy sanktuaria w Niepołomicach, Staniątkach oraz w Racławicach. W Częstochowie  uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej na Wałach Jasnogórskich oraz Apelu Jasnogórskim.  Drugi dzień to spotkanie w auli o. A. Kordeckiego i wysłuchanie prelekcji ks. dr Witolda Burdy, postulatora procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów - „Świętość w codzienności rodziny Ulmów”. Następnie na Szczycie Jasnogórskim członkowie stowarzyszenia z naszej parafii pod przewodnictwem ks. Mateusza prowadzili różaniec  w intencji małżeństw. Uczestniczyliśmy w uroczystej sumie pod przewodnictwem abp Adama Szala. Podczas mszy św. odnowiliśmy przyrzeczenia małżeńskie oraz odbyło się ślubowanie doradców życia rodzinnego. Na zakończenie zawierzyliśmy małżeństwa i rodziny Maryi Królowej Polski. Peregrynację po Polsce rozpoczęły relikwie męczenników z Markowej.
      Tak umocnieni udaliśmy się w drogę powrotną odwiedzając sanktuarium w Łagiewnikach.  

 

Szanowni Państwo, 
          uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.


 Pierwszy termin i miejsce obrad: 20 maja 2023 r. (sobota) godz. 10.00, Przemyśl, ul. Ks. P. Skargi 6

W przypadku braku kworum  w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na godz. 11.00.

Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej. Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu  SRK AP -  modlitwa na rozpoczęcie: Ks. Asystent SRK
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Protokolanta Zebrania
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o ważności Zebrania
 6. Uchwalenie porządku obrad
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za 2022 r.
 10. Przedstawienie przez Skarbnika Zarządu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2022 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej
 13. Dyskusja na temat sprawozdań
 14. Głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
 15. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
 16. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory Prezesa Zarządu
 17. Ustalenie liczebności i wybór członków Zarządu Stowarzyszenia
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory członków zarządu
 18. Ustalenie liczebności i wybór członków Komisji Rewizyjnej
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory członków Komisji
 19. Ustalenie liczebności i wybór członków Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory członków Komisji
 20. Dyskusja, wolne wypowiedzi, zgłaszanie innych wniosków i uchwał.
 21. Odczytanie przez Komisję Wniosków i Uchwał treści dodatkowo zgłoszonych projektów wniosków i uchwał.
 22. Głosowanie projektów wniosków i uchwał, o których mowa w pkt 21
 23. Zakończenie Zebrania.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Pierwszy termin i miejsce obrad: 20 maja 2023r. (sobota) godz. 10:00

Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 6

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na godzinę 11:00

Prawo do udziału i do głosowania podczas zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu , Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków.

Zarząd SRK

19 stycznia 2023 r. w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa – naszego Patrona, zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej na uroczystą Mszę Świętą o godz. 18:00
sprawowaną w przemyskiej archikatedrze.
Po uroczystej Eucharystii zapraszamy na SPOTKANIE OPŁATKOWE, które odbędzie się w
siedzibie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Przemyślu, ul. ks. P. Skargi 6.
Zarząd SRK

Podkategorie