Materiały formacyjne - wrzesień 2013 r.
opracował: ks. dr Marek Machała
Asystent Kościelny Stowarzyszenia

 

„Wychowujmy do wartości. Aby budowali życie na Skale”.

III Tydzień Wychowania

 

Kontynuując temat sprzed wakacji proponuję na wrześniowe spotkanie włączenie się w treść ogólnopolskiego Tygodnia Wychowania, który obchodzimy już po raz trzeci. Do konspektu dołączam tekst konferencji dla rodziców i nauczycieli autorstwa ks. Marka Studenskiego.

 

1. Modlitwa na rozpoczęcie (ze szczególnym zwróceniem się do św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży).

 

WIDZIEĆ

Spojrzenie na sytuację wychowania młodego człowieka w kontekście konferencji „Życie ma wartość. Pomoc w odkrywaniu sensu życia – jako zasadniczy cel wychowania i warunek życiowej dojrzałości”.

 

OSĄDZIĆ

Jaka jest nasza świadomość sytuacji wychowanków i mechanizmów rządzących wychowaniem młodego pokolenia?

 

DZIAŁAĆ

Co możemy zrobić dla wychowania do wartości w naszych rodzinach, parafiach i innych wspólnotach? (Warto tutaj zwrócić uwagę zarówno na środki duchowe: post, modlitwę i jałmużnę, jak również na doczesne sposoby naszego zaangażowania).

 

2. W sprawach organizacyjnych należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

Jaki jest plan naszej pracy na najbliższy rok?

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej. Jest to bardzo wartościowa szkoła policealna, stanowiąca ciekawą formę katechizacji dla osób dorosłych. Wielu absolwentów podkreśla, że udział w Studium zmienił ich relacje we własnej rodzinie oraz spojrzenie na zewnętrzną rzeczywistość. Powraca pytanie o nasze zaangażowanie w sprawy Studium. Zachęcam do podjęcia formacji przez kolejne osoby ze Stowarzyszenia oraz do przekazywania wielu znajomym zaproszenia do wzięcia udziału w tych spotkaniach.

Kwestię tegorocznego (21-22 września) wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.