Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Pierwszy termin i miejsce obrad: 20 maja 2023r. (sobota) godz. 10:00

Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 6

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na godzinę 11:00

Prawo do udziału i do głosowania podczas zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu , Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków.

Zarząd SRK