Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Odeszła do Pana śp. Bożena Łobos

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odeszła od nas

śp. Bożena Łobos - Przewodnicząca Koła

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

przy parafii pw.

świętych Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek,

26 lipca, o godz. 14-tej

w kościele parafialnym (Osiedle Kazanów w Przemyślu).

 

Wcześniej zostanie poprowadzona modlitwa różańcowa.

Po Mszy św. kondukt odprowadzi Zmarłą na Cmentarz Główny.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie.

 

ks. Marek Machała asystent kościelny

Zarząd Główny SRKAP

 

List od Jego Ekscelencji ks. arcyb. Józefa Michalika na zakończenie posługi

Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej skierowało uroczyste podziękowanie do księdza arcybiskupa Józefa Michalika w związku z zakończeniem w kwietniu tego roku jego posługi jako metropolity przemyskiego.

Jego Ekscelencja odpowiedział pisemnie na to podziękowanie. Serdecznie dziękujemy za list, który można przeczytać poniżej.

Chrońmy ludzkie życie. Zbierajmy podpisy

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop aborcji zbiera w całej Polsce podpisy poparcia pod projektem ustawy mającej chronić ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ze strony internetowej www.stopaborcji.pl można wydrukować projekt ustawy oraz kartę do zbierania podpisów. Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli wymaga zbierania podpisów wyłącznie w formie papierowej, a to wyklucza możliwość podpisywania się przez Internet.

Serdecznie zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej do zaangażowania się w tę kampanię. Można zorganizować akcję zbierania podpisów przy kościele parafialnym, w swojej rodzinie, wśród znajomych. Jeden zbierze 1000 podpisów, a drugi 5 i wszystkie są na wagę złota!

Karty z zebranymi podpisami należy odesłać najlepiej do 15 czerwca tego roku na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop aborcji, ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa.

 

Zaproszenie na Ingres Księdza Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego

W dniu 29 kwietnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek powierzył nasz Kościół przemyski nowemu Pasterzowi, Księdzu Biskupowi Adamowi Szalowi, który przez 16 lat pełnił funkcję biskupa pomocniczego.

Cieszymy się wszyscy, że nowy metropolita przejmie kierowanie diecezją, którą bardzo dobrze zna, bo w niej się urodził, wychował, dla niej był święcony na kapłana i w której posługuje bardzo ofiarnie jako biskup. Pragniemy przyjąć go całym sercem jako ojca i pasterza, który prowadzić nas będzie ścieżkami wiary na drogach codzienności. Otaczajmy go naszą nieustanną modlitwą, aby Jego posługa przynosiła jak najwięcej duchowych owoców dla dobra całego Kościoła.

Modlitwą chcemy także objąć odchodzącego na emeryturę Księdza Arcybiskupa Józefa i wyrazić mu naszą wdzięczność za 23 lata pasterzowania. Uro­czysty ingres Księdza Arcybiskupa Adama będzie miał miejsce w sobotę 21 maja br. o godz. 10.00. Uroczystość rozpocznie się w kościele Ojców Franciszkanów, skąd udamy się w procesji do Archikatedry.

Na to ważne wydarzenie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekro­wanego, przedstawicieli ruchów, grup, stowarzyszeń kościelnych i wszystkich wiernych. Niech będą obecni członkowie Ruchu Światło-Życie, Kręgów Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, RAM-u, KSM-u i pozostałych grup parafialnych.

Chorych proszę o modlitwę i duchową obecność, która będzie możliwa dzięki posłudze mediów katolickich. Zapraszam zatem Was wszystkich, Siostry i Bracia, na to niezwykle ważne wydarzenie w życiu naszego lokalnego Kościoła. Niech będzie to dzień powszechnej modlitwy za nowego Pasterza i okazania mu naszej bliskości.

† Stanisław Jamrozek – BISKUP WIKARIUSZ GENERALNY