Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Włączamy się w modlitwę za ochroną życia

 

Prosimy wszystkich członków i sympatyków naszego stowarzyszenia o modlitewne włączenie się w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Modlić się możemy indywidualnie lub wspólnie z rodziną. Możemy także prosić w naszych parafiach o odmówienie różańców i odprawienie mszy świętych, wówczas trzeba się oczywiście włączyć w liturgię.

Ważne jest też, by pokazać w przestrzeni publicznej, że zwolenników ochrony życia jest więcej od przeciwników. Jak pokazują przecież badania opinii publicznej, większość Polaków jest przeciwna aborcji (patrz m.in.: www.gosc.pl).

Dlatego prosimy dodatkowo wszystkich naszych członków i sympatyków, abyśmy spotkali się na Archidiecezjalnej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin w najbliższą sobotę, 8 października, o godz. 10.00, w Jarosławskiej Kolegiacie (Jarosław, plac ks. Piotra Skargi 2), by wspólnie modlić się za poprawą ochrony życia w naszej Ojczyźnie.

Ubierzmy się w miarę możliwości w jasne stroje. Bądźmy radosnymi obrońcami ludzkiego życia.

Zapraszamy na ciekawy dzień do Jarosławskiej Kolegiaty

W sobotę, 8 października 2016 r. serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków do uroczystego dziękczynienia za dar sakramentu małżeństwa podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie (plac ks. Piotra Skargi 2).

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

10.00 – zawiązanie wspólnoty;

10.15 – „Róża dla Królowej Rodzin” – nabożeństwo różańcowe ze złożeniem kwiatu jako symbolu wdzięczności małżonków (do kwiatu można dołączyć karteczkę z modlitwą dziękczynienia, przeproszenia i prośby lub z duchowym darem w postaci czynu miłosierdzia);

11.00 – wykład Bogusława i Agnieszki Zarembów „Seksualność małżeńska w budowaniu więzi. Szanse i zagrożenia”;

12.00 – uroczysta EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, ks. abpa. Adama Szala;

13.30 – agapa, posiłek w atmosferze chrześcijańskiej radości i miłości. Koncert zespołu „Apostolos”.

Źródło: www.przemyska.pl.

Inauguracja Studium Życia Rodzinnego oraz spotkanie przewodniczących i księźy asystentów kół parafialnych naszego stowarzyszenia

W sobotę, 17 września 2016 r. w siedzibie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przy ul. ks. Piotra Skargi 6 w Przemyślu, odbyła się inauguracja roku akademickiego Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej i spotkanie przewodniczących oraz księży asystentów kół parafialnych naszego stowarzyszenia. 

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Marek Machała. Koncelebrowali ks. Roman Wawro, ks. Witold Burda, ks. Jan Mazurek oraz ks. Rafał Wójtowicz. W modlitwie uczestniczyli – oprócz słuchaczy pierwszego i drugiego roku – także ubiegłoroczni absolwenci oraz przewodniczący parafialnych kół i zarząd Sowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Inauguracyjny wykład dotyczący biblijnej teologii małżeństwa i rodziny wygłosił ks. Witold Burda.

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

W XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę uczestniczyła delegacja Archidiecezji Przemyskiej. Autokarowy wyjazd z Przemyśla zorganizował Wydział Duszpasterstwa Rodzin, z Brzozowa koło parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich a z dekanatu Grabownica dekanalny duszpasterz rodzin i dziekan ks. Edward Stępień. W sobotę pielgrzymi z Przemyśla w drodze na Jasną Górę nawiedzili klasztor w Mstowie, w którym modlili się przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Grupa brzozowska nawiedziła klasztory kamedułów na krakowskich Bielanach oraz benedyktynów w Tyńcu.

W Częstochowie pielgrzymi uczestniczyli w Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu, następnie w koncercie zespołu "Turnioki" oraz w drodze krzyżowej i Apelu Jasnogórskim. Szczególną intencją przedstawioną przez ks. bpa Jana Wątrobę, przewodniczącego Rady do spraw Rodziny KEP, była prośba o pomoc Matki Bożej w pozytywnym przebiegu prac parlamentarnych i społecznej dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy broniącej życia każdego poczętego dziecka.

Centralnym punktem pielgrzymki była niedzielna Eucharystia na Jasnogórskim Szczycie. Podczas liturgii dokonało się uroczyste odnowienie ślubów małżeńskich oraz przyrzeczenia nowych doradców życia rodzinnego.

Mszę świętą poprzedziło świadectwo Lecha Dokowicza oraz prelekcja ks. Przemysława Drąga na temat papieskiej adhortacji "Amoris laetitia".

W powrotnej drodze przemyscy pielgrzymi nawiedzili w Krakowie sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Świętego Jana Pawła II Papieża Rodziny.

Wstawiennictwu Wielkiego Polaka powierzyli Studium Życia Rodzinnego Archdiecezji Przemyskiej oraz Archidiecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium Królowej Rodzin w Jarosławiu.