Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Telewizja publiczna rezygnuje ze współpracy z Adamem Darskim. Nasze Stowarzyszenie miało wpływ na tę decyzję

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało o wycofaniu się prezesa TVP Juliusza Brauna ze współpracy z Adamem Darskim. Cieszy nas ta decyzja, mamy w niej swój udział - nasze Stowarzyszenie przesłało do szefa telewizji publicznej oświadczenie wzywające do zaprzestania tejże współpracy. Warto być obywatelem i traktować swój kraj poważnie.

Oto treść całego komunikatu KSD:

Zatrudnienie Adama Darskiego było błędną decyzją - przyznał Juliusz Braun. Prezes TVP zadeklarował ponadto, że po zakończeniu pierwszej edycji programu „The Voice of Poland” Nergal nie zostanie więcej zatrudniony w telewizji publicznej. Z Juliuszem Braunem spotkał się we wtorek, 11 października br. ks. dr Bolesław Karcz Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Rozmowa z Prezesem TVP Juliuszem Braunem dotyczyła poruszanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy sprawy obecności Adama Darskiego ps. Nergal, w telewizji publicznej.

W najbliższą niedzielę udajmy się do archikatedry przemyskiej

,,W niedzielę, 16 października, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 11.00, będziemy mogli, przy udziale całego Episkopatu Polski, zakończyć rok dziękczynienia Kościoła w Polsce za dar świętego Papieża – Polaka oraz będziemy dziękować za 25 lat biskupiej posługi Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty i godziną świadectwa"  - tymi m.in. słowami biskupi diecezji przemyskiej - Adam Szal i Marian Rojek - zapraszają również nasze Stowarzyszenie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Pełna treść listu - zaproszenia znajduje się tutaj.

Metropolita przemyski ks. arcyb. Józef Michalik odwiedził nasze przedszkole w Przemyślu

altKsiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, gościł 6 września tego roku z roboczą wizytą w Społecznym Przedszkolu SRK AP. Ekscelencji towarzyszył nasz ksiądz asystent - dr Marek Machała. Przybyłych gości witał gospodarz placówki - dyrektor Henryk Pawłowski wraz z wicedyrektor Teresą Dzoć, wychowawczyniami i księdzem Robertem Adamskim - katechetą.  

Przedszkolaki zarecytowały wiersze i wręczyły Ekscelencji okolicznościowe laurki. Potem wspólnie się pomodlono. Na koniec ksiądz arcybiskup dokonał wpisu do pamiątkowej księgi: „Sztuka wychowania człowieka w człowieku jest wielkim zadaniem rodziny i otoczenia. Niech pracy i wysiłkom ludzi dobrej woli towarzyszy Boże błogosławieństwo".

Wsród zaproszonych osób byli również - ks. Janusz Mączka, proboszcz parafii Miłosiedzia Bożego; Zbigniew Kurosz, prezes Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki któremu placówka może nieodpłatnie korzystać z lokalu; Lucyna Podhalicz - prezes SRK AP oraz Krzysztof Fil - redaktor naczelny miesięcznika ,,Nasz Przemyśl". Więcej zdjęć z wizyty można obejrzeć w fototece.

Oddział jarosławski zorganizował kolonie dla dzieci

Od 4 do 15 lipca tego roku 35 dzieci ze świetlicy środowiskowej przy parafii Bożego Ciała i NMP Królowej Polski uczestniczyło w półkolonii letniej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Rejonowy w Jarosławiu.

Zajęcia odbywały się w świetlicy przy parafii NMP Królowej Polski codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 17.00. Duchową opiekę nad kolonistami sprawował ksiądz Marcin Hunia – wikariusz z parafii NMP Królowej Polski, który m.in. przewodniczył Mszy Św. na rozpoczęcie kolonii.

Pomimo wakacji dzieci pamiętały o Bogu, uczestnicząc w codziennej modlitwie oraz modląc się przed i po posiłku.

Na każdy dzień były przygotowane różne atrakcje i zabawy. Odbył się konkurs plastyczny, biblijny, przyrodniczy, ekologiczny, „Mądra głowa”, a także rozgrywki sportowe. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach. Były w Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie zobaczyły  mnóstwo pięknych obiektów, począwszy od słynnej Kaplicy Świętej Kingi czy Komory Weimar, przez bajeczne wizualizacje rzeźb z soli, mieniące się od gry świateł i cieni jeziora, kończąc na Muzeum Żup Krakowskich.