Skład obecnych władz stowarzyszenia (kadencja lata 2019-2023):

Zarząd Główny:

1) prezes - Bernadetta Osięga

2) Lucyna Podhalicz

3) Katarzyna Wojtacha 

4) Anna Wańkowicz

5) Anna Wawrzynów

6) Konrad Fryda

7) Alicja Bielak

8) Marta Płońska

9) Iwona Skrzypek

oraz ks. dr Marek Machała - asystent kościelny

Prezydium:

1) prezes - Bernadetta Osięga

2) wiceprezes -

3) sekretarz -

4) skarbnik -
 

Główna Komisja Rewizyjna:

1) Andrzej Lichończak

2) Zdzisław Schmyd

3) Henryk Skwarczyński
 

Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna:

1) Elżbieta Froń

2) Kazimierz Froń

3) Zbigniew Hus

4) Teresa Lis

5) Grzegorz Wawrzynów

6) Zofia Dorotiak