10Pomagamy innym, ponieważ uważamy, że tak trzeba. Zależy nam bowiem bardzo na tym, aby jak najwięcej naszych Rodaków mogło znaleźć skuteczną pomoc, rozwiązać swoje problemy i lepiej żyć. Biedy - duchowej i materialnej - nie brakuje, a im jest jej więcej wokół nas, tym gorzej nam się żyje i tym gorsza jest kondycja całego społeczeństwa. W konsekwencji maleją szanse na pomyślny rozwój całej Ojczyzny.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej powstało już 16 lat temu, w Roku Rodziny (1994). Nasze działanie było wówczas i jest teraz odpowiedzią na znak czasu, jakim jest ciągły kryzys małżeństwa i rodziny, wychowania, rodzicielstwa, miłości ludzkiej i samego życia.

Kryzys ten został w Polsce zwielokrotniony w wyniku transformacji ustrojowej oraz ideologii liberalnej przynoszącej nowe problemy społeczne: zagrożenie biedą, uzależnienia i demoralizację, wzrost liczby rozwodów, związki partnerskie, ograniczenie opieki medycznej, niewydolność systemu wychowawczego, niski poziom edukacji, zbytni indywidualizm i zanik myślenia w kategoriach dobra wspólnego.

Sprzeciwiamy się liberalizacji życia rodzinnego. Uważamy, że prowadzi ona wprost do rozpadu małżeństw.

Dlatego domagamy się prowadzenia rzeczywistej polityki prorodzinnej. Jako stowarzyszenie chcemy wspomagać tę politykę. Nasze działanie jest uzupełnieniem funkcji duszpasterstwa rodzin w Polsce, które zrodziło się w okresie powojennym, w odpowiedzi Kościoła na ustawę pozwalającą zabijać dzieci nienarodzone oraz na inne szkodliwe dla rodzin przejawy totalitarnego systemu komunistycznego.

Oparciem jest dla nas Jezus Chrystus.

Uznajemy zasady etyki katolickiej, zawarte między innymi w encyklice Pawła VI „Humanae Vitae”, adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio” oraz dokumencie Stolicy Apostolskiej „Karcie Praw Rodziny.”