Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Przedstawiamy działalność naszej placówki - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

 

Działalność ukierunkowana na udzielanie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i jego rodzinie, uczniom, nauczycielom i wychowawcom. Specjaliści posiadają kwalifikacje określone dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w najnowszych formach doskonalenia zawodowego. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne, odpłatne lub nieodpłatne; nie obowiązuje rejonizacja. Przyjęcie oraz uzyskanie pomocy nie wymaga skierowania.

Pomocy udziela się w formie diagnoz, terapii, zajęć, konsultacji lub szkoleń. Opinie honorowane są w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.  Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawach przystępowania do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Łącznie w 2016 roku ze wsparcia NPP-P skorzystało 105 osób indywidualnych (diagnozy, opinie, konsultacje) oraz 287 osób w ramach szkoleń rad pedagogicznych, nauczycieli i grup rodziców.

Adres: 38-400 Krosno, ul. ks. Stanisława Decowskiego 41, tel./faks 13 43 682 51, www.nppp-krosno.pl.

 

PRZEKAŻ 1 % podatku na Poradnię 

KRS 0000071770 (pięć zer 71 770).