Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Przedstawiamy działalność naszej placówki - Katolickie Centrum Wspierania Rodziny

 

Za nami 2016 rok i związana z tym sprawozdawczość. Dlatego przedstawiamy - w skrócie - działalność naszych jednostek organizacyjnych. Tym razem Katolickiego Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie.

W 2016 roku placówka ta kontynuowała realizację zadań organizatora pieczy zastępczej, a także przeprowadzanie katechez dla kandydatów na małżonków.

Współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie na terenie województwa podkarpackiego przebiegała w zakresie następujących szkoleń:

  • kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych według programu autorskiego;
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

 

PRZEKAŻ 1 % podatku na Centrum, KRS 0000071770 (pięć zer 71 770).

 

 

 

  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, która będzie sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Łącznie w 2016 r. Centrum objęło wsparciem 340 osób (kandydatów na rodziny zastępcze, istniejące rodziny zastępcze, psychoterapia: sesje indywidualne i sesje rodzinne). Ponadto w katechezach przedmałżeńskich uczestniczyło 351 osób. 

Więcej informacji i dane kontaktowe: www.katolickiecentrumkrosno.pl.