Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Zapraszamy na coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Termin i miejsce obrad: 11 marca (sobota) 2017 roku, salka na plebani parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, plac Grunwaldzki 2.

Rozpoczniemy o godz. 9.30 od podpisywania listy obecności (salka na plebani). Potem przejdziemy do kościoła, aby o godz. 10.00 uczestniczyć we Mszy Świętej. Około godz. 11.00 rozpoczną się obrady.

Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji-Pojednawczo-Dyscyplinarnej oraz władze Oddziału Terenowego. Zobowiązani do uczestnictwa są dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych.

Dla gości i członków stowarzyszenia jest możliwość zorganizowania wspólnego wyjazdu. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: Przemyśl – Bernadetta Osięga, tel. 667 657 364; Krosno  Henryk Rospond, tel.  501 472 124; Jarosław i Przeworsk – Katarzyna Wojtacha, tel. 514 877 976.

W trakcie obrad zapewniony będzie posiłek. 

Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o pilne i skuteczne zawiadomienie członków.

W imieniu Zarządu Głównego Lucyna Podhalicz Prezes