Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Boże Narodzenie i Nowy 2017 Rok

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą

 

Na świąteczne dni Bożego Narodzenia i na cały Nowy 2017 Rok

życzymy Bożego błogosławieństwa

wszystkim naszym Darczyńcom, którzy przekazali nam 1 % podatku,

i którzy wsparli nas w inny sposób,

naszym księżom asystentom kół,

wszystkim osobom świeckim zrzeszonym w stowarzyszeniu,

pracownikom naszych placówek

i całemu światu.

 

W imieniu Zarządu Głównego

ks. dr Marek Machała, asystent kościelny

Lucyna Podhalicz, prezes zarządu głównego