Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Zapraszamy na ciekawy dzień do Jarosławskiej Kolegiaty

W sobotę, 8 października 2016 r. serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków do uroczystego dziękczynienia za dar sakramentu małżeństwa podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie (plac ks. Piotra Skargi 2).

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

10.00 – zawiązanie wspólnoty;

10.15 – „Róża dla Królowej Rodzin” – nabożeństwo różańcowe ze złożeniem kwiatu jako symbolu wdzięczności małżonków (do kwiatu można dołączyć karteczkę z modlitwą dziękczynienia, przeproszenia i prośby lub z duchowym darem w postaci czynu miłosierdzia);

11.00 – wykład Bogusława i Agnieszki Zarembów „Seksualność małżeńska w budowaniu więzi. Szanse i zagrożenia”;

12.00 – uroczysta EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, ks. abpa. Adama Szala;

13.30 – agapa, posiłek w atmosferze chrześcijańskiej radości i miłości. Koncert zespołu „Apostolos”.

Źródło: www.przemyska.pl.