Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

List od Jego Ekscelencji ks. arcyb. Józefa Michalika na zakończenie posługi

Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej skierowało uroczyste podziękowanie do księdza arcybiskupa Józefa Michalika w związku z zakończeniem w kwietniu tego roku jego posługi jako metropolity przemyskiego.

Jego Ekscelencja odpowiedział pisemnie na to podziękowanie. Serdecznie dziękujemy za list, który można przeczytać poniżej.