Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Nowe władze Stowarzyszenia - kadencja 2015-2019

25 kwietnia tego roku podczas Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej zostały wybrane nowe władze: prezes Zarządu Głównego, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna. Natomiast 26 maja nowy Zarząd się  ukonstytuował, czyli wybrał ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Skład obecnych władz stowarzyszenia (kadencja lata 2015-2019):

Zarząd Główny:

1) Lucyna Podhalicz - prezes, 2) Bernadetta Osięga - wiceprezes, 3) Katarzyna Wojtacha - sekretarz, 4) Anna Wańkowicz - skarbnik, 5) Robert Bal, 6) Konrad Fryda, 7) Henryk Kozik, 8) Teresa Lis, 9) Adam Łoziński, 10) Mariusz Zamirski

oraz ks. dr Marek Machała - asystent kościelny.

Główna Komisja Rewizyjna:

1) Henryk Rospond - przewodniczący, 2) Henryk Pawłowski, 3) Zdzisław Schmyd, 4) Henryk Skwarczyński.

Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna:

1) Barbara Cap, 2) Elżbieta Koza, 3) Marta Płońska, 4) Krystyna Wenzel, 5) Krystyna Woińska.

Dotychczasowym władzom serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pracę i zaangażowanie, a nowym życzymy łask Ducha Świętego.

Zdjęcia ze Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów, Przemyśl, 25 kwietnia 2015 r.