Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Poparcie udzielone protestującym przeciwko aborcji dzieci

POPARCIE

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
dla protestujących pielęgniarek i położnych
Specjalistycznego Szpitala Pro–Familia w Rzeszowie

Wyrażamy wielkie uznanie i podziw dla pań pielęgniarek i położnych Szpitala Pro–Familia w Rzeszowie, które odmówiły uczestnictwa w zabiegach wykonywania aborcji.

Szczególne słowa szacunku i wsparcia należą się pani Agacie Rejman – położnej, która zaprotestowała jako pierwsza. Złożenie przez nią rezygnacji z asystowania w procederze zabijania dzieci, będących w wieku prenatalnym, to wyraz najwłaściwszego wypełniania obowiązków. Taka właśnie postawa nadaje sens pracy i misji służby zdrowia, i powinna być odniesieniem dla tych, którzy mają jeszcze wątpliwości, czy stanąć po stronie słabszych.

Odwaga wszystkich pań wzbudziła nadzieję na wzmocnienie powszechnej wrażliwości i na zwiększenie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej udziela zdecydowanego poparcia pracownikom służby zdrowia Specjalistycznego Szpitala Pro–Familia w Rzeszowie, którzy chronią zdrowie i życie bezbronnych dzieci.

Przemyśl, 18 lutego 2014 roku