Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Nasza codzienna działalność w Przemyślu, Krośnie, Jarosławiu

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej prowadzi:

w Przemyślu:

• Przedszkole Społeczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej (od 17 lat)

• Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret” (od roku)

Obie placówki, oferując atrakcyjne i wartościowe zajęcia dla dzieci, zwalniają potrzebujących z niektórych opłat i wyróżniają się niewygórowanym czesnym. Ponadto przekazujemy dzieciom różne potrzebne rzeczy. Ostatnio na przykład ofiarowaliśmy im w „Małym Nazarecie", dzięki Hurtowni Obuwia „Anna" z Przemyśla,  60 par nowych butów (na zimę, na lato i na przyszłą uroczystość I Komunii).

• Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej

To dwuletnia szkoła policealna z wyjątkową atmosferą. Absolwenci z reguły podejmują społecznie pracę jako doradcy rodzinni w poradniach duszpasterskich na terenie całej archidiecezji przemyskiej. Czesne wynosi 400 zł rocznie. Niektóre osoby, np. bezrobotne, są zwalniane z tej opłaty. Jednym z wykładowców jest wybitna Polka, dr Wanda Półtawska, jedna z osób, którą Jan Paweł II obdarzał ogromną przyjaźnią.

• Bar „Święta Marta”

Z przerwami pracuje już kilkanaście lat. Na przykład w 2013 roku codziennie wydawał około 100 dwudaniowych obiadów, po 9,50 zł. W tym dla 30 stałych abonentów, głównie osób starszych i samotnych. Codziennie jest tu przygotowywanych pięć obiadów dla osób bezdomnych. W okresie świątecznym kadra przygotowuje paczki żywieniowe dla potrzebujących. Na Wigilię rozdawano pierogi i barszcz czerwony z uszkami. Bar współpracuje ze świetlicą ZHP „Iskierka”, dla której przygotowuje obiady za 8 zł. Wielkim wydarzeniem było zamontowanie (też w 2013 r.) ogrzewania w jadalni, dzięki temu odwiedzający mogą w końcu pobyć w cieple.

• Akademia Piłkarska Przedszkolaka

To jedno z naszych najmłodszych przedsięwzięć. Ma dopiero półtora roku. Około 40 małych adeptów uczy się zasad piłki nożnej w duchu katolickich zasad współpracy, solidarności i szacunku dla człowieka. Kształtujemy nie tyle umiejętności piłkarskie u dzieci w wieku do 8 lat, co ich zdolności fizyczne w kierunku tej dyscypliny sportu. Uzupełniamy lukę w tym zakresie w kraju, województwie, a szczególnie w Przemyślu i powiecie przemyskim (dopiero od kilku lat PZPN kładzie nacisk na szkolenie „Bambinii”, czyli dzieci w wieku 4-8 lat). Nasi zawodnicy już zdobywają dekorowane miejsca i pisze o nich lokalna prasa.

W Krośnie:

• Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej (od dwóch lat), wcześniej, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (przez 15 lat), oraz Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna (od kilku miesięcy)

Centrum podejmuje wszelkie działania, aby dzieci znalazły kochających i odpowiedzialnych rodziców, którzy stworzą im ciepły emocjonalnie, wymarzony dom. Przez 17 lat udało się nam umieścić w rodzinach adopcyjnych 140 dzieci, a około 100 w rodzinach zastępczych. Wykonywaliśmy te zadania z niewielkim udziałem środków publicznych, a w niektórych latach praktycznie bez nich. Nasz ośrodek mimo tego działał wzorowo i miał najlepsze wyniki z tego typu podkarpackich placówek.

W Jarosławiu:

• Świetlice środowiskowe (od 17 lat): przy parafii Bożego Ciała; przy parafii NMP Królowej Polski; przy parafii Matki Bożej Bolesnej

Udaje się nam co miesiąc pomóc w odrabianiu lekcji, w rozwoju zainteresowań blisko 80 podopiecznym. Często po prostu dokarmiamy dzieci z trudnych rodzin i umożliwiamy im, choć przez kilka godzin dziennie, przebywanie w spokojnej atmosferze, w otoczeniu życzliwych pedagogów i opiekunów. Zapewniamy letni wypoczynek. Wśród nas jest na przykład Pani Weronika, która przez te wszystkie lata przygotowywała posiłki dla dzieci, rezygnując z jakiegokolwiek wynagrodzenia.