Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada stał się świętem ustawowym, państwowym, uznanym prawnie jako Święto Niepodległości dwa lata przed wybuchem wojny w 1939 r., czyli aż 20 lat od wyzwolenia kraju spod zaborów. 

Co ciekawe: Dopiero rząd premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego proklamował ustawę o Święcie Niepodległości. Podpisali ją wraz z prezesem Rady Mi­nistrów wszyscy członkowie gabinetu. Uchwalił ustawę Sejm Rzeczypospo­litej Polskiej 23 kwietnia 1937 r. Ogłoszona ona została w Dzienniku Us­taw nr 33 z 30 kwietnia 1937 r., pozycja 255, strona 609. Ustawa zawiera­ła dwa artykuły. Artykuł 1 brzmiał: „Dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Pił­sudskiego, zwycięskiego wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny jest uroczystym świętem Niepodległości”. Artykuł 2: „Dzień 11 lis­topada jest dniem wolnym od pracy". (Za: prof. Ryszard Bender).