Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

W czerwcu spotykamy się na rekolekcjach

Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości (...). Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, ażeby (...) rodzina była Bogiem silna.

Jan Paweł II, List do rodzin 23

Sz. P.  Członkowie i Przyjaciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

Serdecznie zapraszam do wspólnego przeżycia naszych tegorocznych rekolekcji. W Roku Wiary są one okazją do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem oraz umocnienia naszej wspólnoty w służbie rodzinie. Rekolekcje odbędą się w pięknym miejscu w domu rekolekcyjnym Jana Pawła II w Lipniku koło Kańczugi od 21 do 23 czerwca.

PROGRAM

piątek, 21 czerwca

18.00 – kolacja, 19.00 – spotkanie wprowadzające, 19.30 – Eucharystia, 20.30 – Różaniec i Apel Jasnogórski.

sobota, 22 czerwca

8.00 – jutrznia, 08.30 – śniadanie, 9.30 – konferencja I, 10.30 – spotkanie w grupach, 12.00 – podsumowanie spotkania, 13.00 – obiad, 14.30 – konferencja II,  Adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość spowiedzi, 16.30 – Eucharystia, 18.00 – kolacja, 19.00 – pogodny wieczór, 21.00 – Apel Jasnogórski.

Niedziela, 23 czerwca

7.30 – śniadanie, 8.30 – jutrznia z konferencją, 9.30 – czas na kawę, 10.00 – spotkanie w grupach, 11.00 – podsumowanie spotkania, 11.30 – przygotowanie liturgii, 12.00 – Eucharystia, 13.00 – obiad.

 

Z pozdrowieniem i pamięcią modlitewną

Ks. Marek Machała

 

Zapisy przyjmuje: Katarzyna Wojtacha, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia, tel. 514 877 976 lub Lucyna Podhalicz, prezes Zarządu - 509 171 077.

Koszt na jedną osobę około 90 zł (za posiłki i nocleg). Dokładna cena zależeć będzie od ilości zgłoszonych osób. Wyjazd będzie wspólny - szczegóły podamy Państwu na kilka dni przed 21 czerwca.