Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

Wszystkim przewodniczącym kół i delegatom przypominamy, że w najbliższą sobotę, 13 kwietnia, mamy Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów naszego Stowarzyszenia.

Miejsce Zebrania: Przemyśl, Dom Zgromadzenia Sług Jezusa, ul. Z. Krasińskiego 24 (mieści się tu nasze Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret").

Ramowy porządek:

godz. 9:45 - podpisywanie listy obecności,

godz. 10:00 - Msza św. (w ww. Domu w kaplicy na piętrze),

godz. 11:00 - Zebranie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam wszystkich delegatów, przewodniczących kół, kadrę naszych placówek i koordynatorów sekcji.

Obecność obowiązkowa.