Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Szczególnie teraz ważne: nasz udział w modlitwie za życiem i rodziną

Prosimy członków naszego Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych, aby licznie włączyli się w każdą comiesięczną modlitwę w intencji obrony życia, małżeństwa i rodziny. Spotykamy się każdego 25. dnia miesiąca w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Najbliższa modlitwa odbędzie się w poniedziałek 25 lutego: o godz. 17.30 różaniec, o godz. 18.00 Eucharystia. Przyjdźcie i zaproście znajomych! W kontekście właśnie narzucanej nam przez liberalnych polityków i media głównego nurtu dyskusji o związkach partnerskich, ta modlitwa jest teraz szczególnie ważna.