Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ZACZYNEM „LUDU DLA ŻYCIA” (EV 101)

List JE Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego skierowany do osób zrzeszonych w SRK AP

Lata ostatniej dekady kończącego się drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa są nabrzmiałe licznymi niepokojami, z których wiele dotyka rodziny. Pogłębiający się ciągle kryzys rodziny sięga samego jej fundamentu, którym jest instytucja małżeństwa. Prekursorzy nowej ery kwestionują uniwersalne wartości: trwałość, wierność, uczciwość, ofiarność, a nawet płodność - na których może być zbudowana zdrowa rodzina. W ich miejsce proponują pokłosie ludzkiej słabości: wolną miłość, nieodpowiedzialność, egoizm we dwoje i lęk przed życiem. Niebezpieczeństwem dodatkowym jest przyzwalanie prawa na demokratyczne zwycięstwo tego rodzaju zła.

W takiej sytuacji rodziny nie mogą zachowywać się biernie. Muszą uwiadomić sobie własną godność oraz moc płynącą ze zjednoczenia z Bogiem i solidarności z innymi rodzinami. Ich powinnością na miarę znaków czasu jest zacząć głośno i zdecydowanie mówić o sobie, domagając się takich warunków w kulturowo - społecznej przestrzeni życia, aby mogły coraz pełniej realizować swoje powołanie do życia dla miłości i w miłości do życia.

Kościół uznaje za bardzo pożyteczną działalność takich grup, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, których zadaniem jest „rozbudzanie w wiernych żywego poczucia solidarności, (...) kształtowanie sumień według chrześcijańskich wartości, a nie według opinii publicznej, zachęcanie do dzieł wzajemnej miłości oraz miłości do innych w duchu owego otwarcia, który sprawia, że rodzina chrześcijańska staje się źródłem światła i zdrowym zaczynem dla innych rodzin” (FC 72).

Dlatego bardzo chętnie i z wielką nadzieją popieram rozwijające się w naszej Archidiecezji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Ufam, że będzie ono mocnym wsparciem dla całego duszpasterstwa rodzin, na którego gruncie się ukonstytuowało. Cele i zadania, które Stowarzyszenie przyjmuje za swój program działania pozwalają mieć nadzieję nie tylko na powstrzymanie fali zagrożeń, uderzających w dobro rodziny, ale i na przymnażanie coraz mocniejszych „Kościołów domowych” w naszym Kościele diecezjalnym.

Błogosławię wszystkim członkom Stowarzyszenia, ich współmałżonkom i rodzinom, zaangażowanym w jego strukturach organizacyjnych, kapłanom pełniącym posługę asystentów kościelnych oraz wszystkim dobrym dziełom, jakie Stowarzyszenie dla dobra człowieka, Kościoła i na chwałę Bożą będzie podejmować.

Życzę, aby Stowarzyszenie było zdrowym zaczynem „ludu dla życia”, a nowa „kultura miłości i solidarności mogła wzrastać i służyć prawdziwemu dobru ludzkiego społeczeństwa” (EV 101).

 

Przemyśl, dnia 2 lutego 1996 r.

Arcybiskup

Metropolita Przemyski

Józef Michalik