Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

Za nami coroczne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. Naszym gościem był Andrzej Matusiewicz, senator RP, członek-założyciel Stowarzyszenia. Delegaci przyjęli sprawozdania z pracy za 2011 rok i udzielili Zarządowi absolutorium. Uchwalili także cztery oświadczenia w bardzo ważnych następujących sprawach:

antykatolickiej ofensywy elit władzy i mediów głównego nurtu (zobacz tekst),

zamiaru wydłużenia ustawowego wieku emerytalnego (zobacz tekst),

ograniczania nauki historii w szkołach ponadgimnazjalnych (zobacz tekst),

nadmiernego wzrostu kosztów utrzymania rodzin (zobacz tekst).

 

Sprawozdanie - zobacz tekst tutaj.

Zdjęcia z Zebrania - zobacz tutaj.