Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Zawiadomienie o Zwyczajnym Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów

Szanowni Państwo Przewodniczący Kół, Członkowie Honorowi i Zwyczajni Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

Uprzejmie zawiadamiamy, że Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej odbędzie się 31 marca (ostatnia sobota marca) w Przemyślu.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Benedyktynek, plac Konstytucji 3 Maja 8, tam, gdzie odbywało się tegoroczne spotkanie opłatkowe SRK AP. Zapewniamy ciepły poczęstunek.

 

Roboczy program Zjazdu:

godz. 9:30            – podpisanie listy obecności i wydanie mandatów.

godz. 10:00         – Msza św. w Kaplicy Dobrego Pasterza.

godz. 11:00 – 15:00          – obrady Zjazdu (miejsce: jadalnia ww. Domu), w tym:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Głównego SRK AP.
 2. Wybór Sekretarza Zjazdu.
 3. Wybór Komisji Mandatowej.
 4. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o ważności Zjazdu.
 5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
 6. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 7. Uchwalenie porządku obrad Zjazdu.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie przez Zarząd Główny sprawozdania finansowego.
 12. Przedstawienie przez Zarząd Główny sprawozdania merytorycznego.
 13. Dyskusja na temat sprawozdań.
 14. Zatwierdzenie złożonych sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 15. Przedstawienie planów rozwoju Stowarzyszenia.
 16. Zatwierdzenie planów rozwoju.
 17. Przedstawienie zmian w Statucie SRK AP.
 18. Zatwierdzenie zmian w Statucie SRK AP.
 19. Dyskusja, wypowiedzi delegatów i członków, wolne wnioski.
 20. Odczytanie i przyjęcie innych Uchwał i Wniosków.
 21. Zakończenie Zjazdu.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Główny SRK AP