Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP zgłoszona do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Przemyślu powstaje miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nasze Stowarzyszenie na swojego przedstawiciela zgłosiło prezes Zarządu Głównego - Lucynę Podhalicz.

Przemyską Radę powołuje prezydent miasta. Powinna ona liczyć 28 członków, w tym 4 przedstawicieli Rady Miejskiej, 4 przedstawicieli prezydenta oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Do kompetencji Rady należy:

  • opiniowanie projektów strategii;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną;
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Powyższe zadania mogą być rozszerzane. Powinny jednak dotyczyć konsultacji i opiniowania.

Przedstawicielka SRK AP została zgłoszona w obszarze działań dla rodziny, dzieci i młodzieży.