Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

W najbliższą niedzielę udajmy się do archikatedry przemyskiej

,,W niedzielę, 16 października, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 11.00, będziemy mogli, przy udziale całego Episkopatu Polski, zakończyć rok dziękczynienia Kościoła w Polsce za dar świętego Papieża – Polaka oraz będziemy dziękować za 25 lat biskupiej posługi Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty i godziną świadectwa"  - tymi m.in. słowami biskupi diecezji przemyskiej - Adam Szal i Marian Rojek - zapraszają również nasze Stowarzyszenie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Pełna treść listu - zaproszenia znajduje się tutaj.