Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Obywatelski protest przeciwko udziałowi Adama Darskiego w programie telewizji publicznej

Szanowni Państwo

Nasze rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej mają obywatelski obowiązek bardzo mocno protestować przeciwko promowaniu przez telewizję publiczną poglądów i zachowań pana Adama Darskiego, psudonim Nergal - satanisty.

Dlatego zwracam się do Państwa o bojkotowanie programu, w którym ten pan występuje oraz o kierowanie do władz TVP listownych (e-mail lub korespondencja tradycyjna) protestów i wezwań o rezygnację ze współpracy z Nergalem.

Zwracam się również o kierowanie takich listów do pana A. Darskiego, w których dodatkowo należy zwrócić mu uwagę na zło postawy, jaką reprezentuje.

Polecam odezwę w tej sprawie księdza Wiesława Merlina, biskupa wrocławskiego (kliknijcie w powyższy obraz).

Adres elektroniczny do TVP:

http://www.tvp.pl/o-tvp/kontakt

Adres stacjonarny i telefoniczny: 

Telewizja Polska S.A.

ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
tel.: (22) 547 44 50 (kontakt dla widzów) 
tel.: (22) 547 80 00 (informacja o numerach TVP)

Na ww. adresy można kierować również listy do pana A. Darskiego. 

Lucyna Podhalicz Prezes Zarządu Głównego SRK AP