Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Przypominamy o Walnym Zebraniu Delegatów

Szanowni Państwo Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

na podstawie Uchwały Zarządu Głównego SRK AP z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, w związku z bardzo pilną koniecznością uregulowania statusu Katolickiego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Krośnie oraz koniecznością powołania nowej jednostki organizacyjnej w zakresie wspierania rodziny, a także dokonaniem zmian w Statucie SRK AP, 

uprzejmie zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 10 września (sobota) tego roku w Przemyślu.

 

Program: 

godz. 10.00 - Msza Święta w kościele p.w. Św. Trójcy, plac Konstytucji 3 Maja 8,

godz. 11.00 - Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, salka katechetyczna (wejście główne do kancelarii parafialnej, od ul. 22 Stycznia).

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad, otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie sytuacji prawnej KOA-O oraz nowych możliwości rozwoju działalności stowarzyszenia w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej.

3. Podjęcie uchwał w zakresie spraw przedstawionych w pkt. 2.

4. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie SRK AP.

5. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie SRK AP.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Poczęstunek kawowy.

 

Serdecznie zapraszam, licząc na niezawodne przybycie

Lucyna Podhalicz

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej