Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami kół Stowarzyszenia

Dobroczynna i obywatelska działalność organizacji wymaga, aby raz na jakiś czas przedstawiciele kół spotkali się z Zarządem, by wymienić doświadczenia, przedstawić przykłady dobrych praktyk i zgłosić nowe inicjatywy. Takie spotkania odbyły się ostatnio w Jarosławiu (8 lipca) i w Przemyślu (4 sierpnia). Uczestniczyli w nich przedstawiciele Zarządu Głównego, reprezentanci kół (z Jarosławia, Przeworska, powiatu przeworskiego i Przemyśla) oraz ks. asystent Marek Machała. Oprócz bieżących zadań, czyli prowadzenia świetlic, przedszkola, baru, omówiono przygotowania do czekającej nas 24 i 25 września Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Chętni z Przemyśla już mogą się zgłaszać do przewodniczącego Koła SRK AP przy parafii p.w. Trójcy Świętej, Janusza Zamorskiego, tel. 604 204 535.

Planowany program pielgrzymki:

24 września - sobota

15.30 - Msza św. w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.
17.00 - wykład w sali Ojca Augustyna Kordeckiego.
19.30 - Droga Krzyżowa na wałach.
21.00 - Apel Jasnogórski.

25 września - niedziela

9.00 - wykład w sali Ojca Augustyna Kordeckiego.
11.00 - Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.