Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Apel Stowarzyszenia do Premiera Rządu RP

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej skierowało pisemny apel do Prezesa Rady Ministrów w dwóch aktualnych społecznie sprawach. Pierwsza z nich to przyznanie przywilejów związkom osób tej samej płci, kolejna – to kontynuowanie legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci.

W piśmie tym Stowarzyszenie zauważa, że w ostatnim czasie Premier wypowiadał się publicznie o tych kwestiach w kontekście – jak się wydaje –  przyzwolenia na ich prawne zastosowanie w Polsce. Dlatego SRK AP przekazało Premierowi swoje stanowisko, podkreślając, że:

- jedyną instytucją społeczną, która ma prawo do utrzymania statusu małżeństwa jest sformalizowany związek kobiety i mężczyzny. Tylko w takim środowisku można wychowywać dzieci;

- życie ludzkie rozpoczyna się w momencie poczęcia i kończy się w chwili naturalnej śmierci. Jest to jedno z założeń, na których oparta jest chrześcijańska cywilizacja Europy. Wszelkie ideologie, uzasadnienia i czynności – w tym aborcja – których skutkiem jest intencjonalne przerwanie życia, są sprzeczne z podstawami naszej wspólnej kultury.

Jednocześnie SRK AP - jako organizacja społeczeństwa obywatelskiego – zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z ogromną prośbą o odstąpienie od zamiarów wprowadzenia w Polsce zmian w prawnym i społecznym rozumieniu rodziny oraz o wsparcie takich rozwiązań, które zagwarantują ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.