Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Przemyskie rodziny nie chcą kasyna gier hazardowych

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej przesłało ministrowi finansów, jako uprawnionemu do wydawania zezwoleń na lokalizację kasyna gier hazardowych w danej miejscowości, 128 podpisów mieszkańców Przemyśla oraz powiatu przemyskiego, wyrażających następujące przekonanie:

„Opowiadamy się przeciwko powstaniu w jakimkolwiek czasie i miejscu w Przemyślu kasyna gier hazardowych. Nasze stanowisko uzasadniamy tym, że proceder hazardowy niesie dla rodzin oraz osób indywidualnych bardzo negatywne skutki etyczne oraz materialne. Ponadto w Przemyślu, a także całym województwie podkarpackim, brakuje profesjonalnych placówek terapeutycznych oraz specjalistów, którzy zajmują się leczeniem tego typu uzależnień. Dodatkowo w obecnej bardzo trudnej sytuacji finansowej kraju, przy zwiększającym się bezrobociu oraz powszechnych podwyżkach cen, kasyna gier mogą stać się miejscem szczególnie niebezpiecznego dla wielu osób generowania długów, a w konsekwencji popadania w konflikt z prawem”.

Przesyłając owe podpisy, SRK AP zwróciło się o uwzględnienie powyższego stanowiska przy rozpatrywaniu ewentualnych wniosków o lokalizację kasyna gier, a w związku z tym zwróciło się o niewydawanie takich zezwoleń.

Ponadto kopie pisma do ministra finansów zostaną przekazane: Prezesowi Rady Ministrów, prezydentowi Przemyśla oraz miejskim radnym.