Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej opowiada się za utrzymaniem tradycyjnego statusu polskiej rodziny

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej przesłali Komisji Europejskiej swoje jednoznacznie negatywne opinie wobec planów wprowadzenia we wszystkich krajach UE prawnego obowiązku uznania związków osób tej samej płci za równych małżeństwu.

Stanowisko w tej sprawie SRK AP przekazało również wiceprzewodniczącemu Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów – eurodeputowanemu Ryszardowi Legutce oraz podkarpackiemu posłowi do Parlamentu Europejskiego Tomaszowi Porębie, prosząc o wsparcie w ww. zakresie na forum UE.

Wszystkie poważne badania społeczne pokazują, że najlepszym środowiskiem dla prawidłowego kształtowania człowieka jest tradycyjna rodzina. Zmiana charakteru małżeństwa musi siłą rzeczy przynieść jedynie nowe problemy społeczne i przyczyniać się do indywidualnych dramatów.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ma nadzieję, że proponowane prawo wspólnotowe nie zostanie w Polsce wprowadzone. Wiele w tej kwestii zależy od nas, Polaków, od naszej aktywności obywatelskiej i przekazywania w odpowiednim czasie swoich stanowisk kompetentnym instytucjom i osobom. Dlatego bardzo dziękujemy Fundacji Mamy i Taty z siedzibą w Warszawie o zwrócenie nam uwagi na powyższy problem oraz za pomoc w sformułowaniu opinii.

Na zdjęciu (źródło: rodzina.przemyska.pl): III Marsz za Życiem i Rodziną przeszedł ulicami Przemyśla 24 marca tego roku. My również wzięliśmy w nim udział. Po lewej stronie głównego transparentu stoi nasz ksiądz asystent Marek Machała. W tle baner SRK AP.