Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Prowadzone przez nas przedszkole społeczne ma już 15 lat

W czerwcu odbędą się uroczyste obchody 15-lecia działalności przedszkola katolickiego prowadzonego przez SRK AP. Placówka ta znajduje się w Przemyślu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 A. Powstała z inicjatywy Henryka Pawłowskiego i księdza Michała Błaszkiewicza. Uczęszcza do niej co roku około 30 dzieci. Kadra przedszkola stara się, aby było ono dla nich drugim domem, w którym otoczone troskliwą opieką, czują się w pełni bezpiecznie. Nauczyciele zwracają ogromną uwagę na indywidualny rozwój każdego przedszkolaka. Podstawą wychowywania są takie wartości jak: szacunek dla rodziców i drugiego człowieka, dobre uczynki, miłość do Ojczyzny. Prowadzone są tutaj zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, a mającym problemy z prawidłową wymową dodatkowo pomaga logopeda i psycholog. Opłata za przedszkole jest niewielka. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej są z niej zwalniane.

W górnym rogu: praca plastyczna jednego z wychowanków przedszkola, która posłużyła jako ilustracja na okładce pamiątkowej monografii placówki.